Eeva Kauppi

Vihreä ehdokas numerolla 34

Kouluturvallisuutta Kaikille

Viime aikoina koulujen turvallisuus on puhuttanut kovasti lehdissä ja kadulla käydyissä keskusteluissa. Keski-Uudenmaan alueella on raportoitu tänä vuonna opettajiin ja muuhun koulun henkilökuntaan kohdistuneita vaara ja väkivaltatilanteita jo satoja. Oppilaiden välisiä kiusaamis-, riita- ja väkivaltatilanteita on varmasti ollut paljon enemmän. Lisäksi otsikoihin on päässyt yksittäisiä väkivaltaisia tapauksia, joissa oppilas on hyökännyt opettajaa kohtaan tai tuonut teräaseita kouluun. Kaikki nämä tarpeettomat väkivallan uhkaa luovat tilanteet kouluissa ovat huolestuttavia ja niiden luomaan turvattomuuteen on pystyttävä puuttumaan. Kouluissamme on kuitenkin päivittäin oppilaita, joille tavallinen koulupäivä voi olla hengenvaarallinen. Kouluissamme on yhä kasvava määrä pitkäaikaissairaita lapsia, joiden hoidon tukemiseen koulun tulisi osallistua, mutta johon kouluilla ei ole asetettu resursseja.

Kouluissamme ja päiväkodeissamme on jo useita kymmeniä diabeetikkolapsia, joiden turvallisen koulu- ja hoitopäivän turvaamiseen tulisi kyseisissä laitoksissa määrätä vastuuhenkilö, joka voi olla opettaja tai avustaja, ja tälle varahenkilö ja vielä varahenkilön varahenkilö, jotka osaisivat hoitaa lapsen tarvitsemat lääkitykset ja ateriat oikein. Kaikkien lasten, mutta erityisesti diabeetikkolasten, hoito tulisi pystyä järjestämään niin, että lapsi olisi turvassa ja valvonnassa kaiken aikaa, ettei vaaratilanteita pääsisi syntymään. Yleensä diabeetikkolasten hoitoon on kouluissa varattu liian vähän henkilökunnan resursseja. Esimerkiksi Keravan Keskuskoulussa on viittä diabeetikkolasta kohden yksi avustaja, joka vastaa näiden lasten turvallisuuden lisäksi tilanteesta riippuen muidenkin lasten avustamisesta tai mahdollisesti kokonaisen luokan opettamisesta. Tällaisessa tilanteessa avustajan on mahdotonta vastata riittävällä tarkkuudella näiden pitkäaikaissairaiden lasten turvallisuudesta, osallistua heidän ruokailuihinsa tarkastaakseen syödyt hiilihydraattimäärät ja pistetyt insuliiniannokset.

Yhtenä ratkaisuna parempaan diabeetikkolasten hoitoon voisi olla kouluterveydenhoitajien parempi tavoitettavuus kouluilla. Kouluterveydenhoitajalla olisi jo koulutuksensa puolesta paremmat resurssit osallistua ruokailuiden aikaiseen hoitoon. Heillä olisi myös parempi tieto-taito auttaa vaaratilanteissa ja aloittaa ensiapu ambulanssia odoteltaessa. Kouluterveydenhoitaja olisi hyvä lisä suurissa kouluissa turvaamaan muidenkin oppilaiden terveyttä ja turvallisuutta. Kouluterveydenhoitajan olemassa olo ei tietenkään poista muiden koulupäivään osallistuvien aikuisten auttamisen tarvetta, mutta pienentää avustajien ja opettajien muutenkin raskasta taakkaa lapsien hoidossa ja antaa opetushenkilökunnalle paremmat resurssit keskittyä heidän opetustyöhönsä.